Basjkirhästar

Bli medlem!

Medlemsavgiften i Svenska Basjkirhästföreningen är 250 kr/år för enskild person. För familje-medlemskap betalas 250 kr/år plus 50 kr/år för varje extra familjemedlem.

Ungdomsmedlemsskap t o m det år man fyller 20 år 125 kr/år.

Medlemsavgiften betalas in på Svenska Basjkirhäst-föreningens plusgiro: 619 87 10-3 eller via swish 123 441 36 70.

OBS! Ange ditt namn och att betalningen avser medlemsavgift på inbetalningen.

Maila övriga uppgifter (namn, adress, e-postadress, telefon) till ordforande@basjkir.se

Basjkirhästens ursprung

 

Basjkirhästen har sitt ursprung i Rysslands Uralberg, där basjkirfolket har fött upp hästar i mer än tusen år. Hästarna föds upp i stora vilda flockar och rasen

har därför kvar mycket av vildhästens beteende. Den är härdig, intelligent och snabbtänkt.

 

Basjkirhästen har inte avlats för något särskilt ändamål utan för att kunna användas till allt. Den ska ha bra psyke, kunna arbeta hårt och föda friska föl. I Ryssland har basjkirhästen många användningsområden. Den används bland annat som arbetshäst och till kött- och mjölkproduktion.

 

Exteriör och gångarter

 

Basjkirhästen har stort huvud, rak eller konvex profil och ofta sneda ögon. Ryggen är kort, rak och mycket böjlig. Korset är sluttande med lågt ansatt svans. Benen är starka och hovarna är hårda. Mankhöjden varierar mellan ca 135 cm och 160 cm. Även resten av exteriören kan skilja sig mycket mellan två individer. Detta beror på att det finns två typer av basjkir, en stäpp- och en bergstyp. Idag är nästan alla basjkirer korsningar mellan de två typerna.

 

Alla färger kan förekomma hos basjkirhästen, men vanligast är de blacka färgerna samt fux, brun och isabell. Många basjkirhästar har ål och tigreringar på ben och bog. Mörka öronspetsar är också vanligt förekommande. Gångarterna är lugna, mjuka och bekväma för ryttaren. Förutom trav, skritt och galopp kan även tölt, pass och s.k. kosacktrav förekomma.

 

Rasen är mycket allsidig. Basjkirhästen lämpar sig bra för många olika discipliner, såsom westernridning, klassisk dressyr, hoppning, skogsridning, körning mm. Det finns flera turridningar i Sverige som använder sig av basjkirhästar i sin verksamhet.

 

Många av de svenska basjkirhästarna går på lösdrift i flock vilket ger dem lite större utrymme för sitt naturliga beteende.

 

Basjkirhästar i Sverige

 

Svenska Basjkirhästföreningen är rasförening för rysk basjkirhäst i Sverige. Avelsorganisation är Svenska Hästavelsförbundet.

Det är Svenska Hästavelsförbundet som utfärdar hästpass och registrerar ryska basjkirhästar. Kontakta dem om du har frågor angående hästpass och registrering av rysk basjkirhäst samt ägarbyte. Länk till Svenska hästavelsförbundets hemsida: www.svehast.se

 

De första basjkirhästarna kom till Sverige 1993 och sedan dess har antalet basjkirer vuxit till ca 440 individer. Alla basjkirhästar är införda i Grundstamboken. Grundstamboken har två avdelningar, Avd I och Avd II. Basjkirhästar införda i grundstamboken Avd I och som uppfyller visa krav vid avelsvärdering kan införas i Riksstamboken. Du som är sto- eller hingstägare får gärna kontrollera om din häst är berättigad till införande i Riksstamboken. Regler för detta hittar du i dokumentet Plan- och riktlinjer Svenska Hästavelsförbundet. Att få hingst eller sto registrerad i Riksstamboken är gratis och information/blanketter för detta hittar du här: Hingst Sto

 

Länkar till dokument:

 

Plan- och riktlinjer Svenska Hästavelsförbundet

 

Hingstreglemente 2017

 

Storeglemente 2017

 

Sommarpremiering

 

 

 

Hammarby Irina - Sveriges högst bedömda basjkirhäst

med 9,9,8,9,8 =43 poäng. Foto: Annelie Engström

Rasbeskrivning

 

Färg: Alla färger kan förekomma. Vanligast är rödblack, brunblack, musblack, fux, brun och isabell. De flesta hästar har ål och vilttecken. Ränder och andra mörka teckningar kan även förekomma t ex på manken, i pannan och på bogen. Ofta mörka öronspetsar.

 

Huvud: Stort, tungt och långt huvud, rak profil men över nosen oftast konvex. Normalstora till stora öron. Mer eller mindre sneda ögon kan förekomma.

 

Hals: Kort till medellång hals som är brett ansatt.

 

Bål: Välutvecklat, djupt framparti från sidan. Framifrån oftast smal bringa, särskilt hos yngre djur. Basjkirhästen utvecklas långsamt och kan växa ända upp till sju års ålder. Låg markerad manke. Stark och mycket böjlig rygg med sluttande kors och lågt ansatt svans.

 

Ben: Korta, starka ben med långa lårmuskler och bra ledgångar samt runda starka hovar. Ofta hastrånga.

 

Hårrem: Kraftig man och svans. Tät fin hårrem som är mycket kort sommartid. På vintern mycket tät och lång, oftast ullik. Längden på pälsen kan variera mycket beroende på väderleken och individ, från 2 mm varma somrar till 15 cm riktigt kalla vintrar.

 

Rörelser: Basjkirhästen har lugna, mjuka gångarter som är bekväma för ryttaren. Förutom skritt, trav och galopp kan tölt och pass förekomma. Den kan, särskilt i trav, ta sig fram säkert och snabbt på osäker mark.

 

Basjkirfolket har inte avlat sin häst på utseende utan på duglighet. Basjkirhästen är mycket intelligent, lugn, klok, frisk, stark och mycket uthållig. Basjkirhästen är en viktig del inom kött- och mjölkproduktionen i Basjkirien.

Hingstar

Här visas de hingstar som genomgått avelsvärdering och tilldelats tillfällig (G) eller permanent avelsvärdesklass (Kl I, II eller III). Läs mer om detta i hingstreglementet.

 

Individprövade hingstar: Avelsvärdesklass G, Kl I, II eller III.

 

Avkommeprövade hingstar: Värdebokstav A och Elit.

 

Värdebokstav A

Uppfyller minimikraven för kvalitetsklass I eller II.

Har lämnat minst 15 avkommor införda i grundstambok avdelning I. Minst 5 av dessa

avkommor ska uppfylla något av följande krav:

• Hingst godkänd enligt rasvisa bestämmelser.

• AB-premierat sto.

• Riksstambokfört sto med lägst 40 p exteriört.

• Valack visad med minst 40 p exteriört på utställning eller sommarpremiering

 

 

 

 

 

Elit (kan utdelas postumt så länge avkomma finns i livet)

Uppfyller minimikraven för kvalitetsklass A.

Har lämnat minst 30 avkommor införda i grundstambok avdelning I. Minst 8 av dessa

avkommor ska uppfylla något av följande krav:

• Hingst godkänd enligt rasvisa bestämmelser.

• AB-premierat sto.

• Riksstambokfört sto med lägst 40 p.

• Valack visad med minst 40 p exteriört på utställning eller sommarpremiering

 

 

Klicka på bilden så länkas du till Blå Basen hos Svenska Hästavelsförbundet.

Där finns stamtavlor, avelsvärderingsresultat, avkommor m.m.

 

Kontaktuppgifter till hingstägare finns under respektive bild.

Vill du bidra med bild eller är du ägare till någon av hingstarna och vill ha dina kontaktuppgifter här? Maila webmaster@basjkir.se

 

Alla betäckningar ska rapporteras. Läs mer om detta på Svenska Hästavelsförbundets hemsida.

 

 

 

 

Verksamma avelshingstar

Tidigare avelshingstar

Här visas de hingstar som genomgått avelsvärdering och tilldelats tillfällig (G) eller permanent avelsvärdesklass (Kl I, II eller III), men som inte längre är verksamma i aveln.

 

Klicka på bilden så länkas du till Blå Basen hos Svenska Hästavelsförbundet.

Där finns stamtavlor, avelsvärderingsresultat, avkommor m.m.

.

 

 

Ston

Här visas avelsvärderade ston. Läs mer om detta i Storeglementet.

 

Individprövning: Diplomston, värdebokstav B och AB.

Avkommeprövning: Värdebokstav A och ELIT

 

Bruksprov är obligatoriskt för ston 4 år eller äldre för att kunna tilldelas

avelsvärdesklass. Bruksprov utförs enligt SHs regler och anvisningar för

sommarpremiering på en sommarpremiering eller vid avelsvärderingsgrundande

arrangemang. Som bruksprov kan också tillgodoräknas genomförd officiell tävling

enligt punkt 3.2.3 i storeglementet.

 

Klicka på bilden så länkas du till Blå Basen hos Svenska Hästavelsförbundet.

Där finns stamtavlor, resultat, avkommor m.m.

 

Vill du bidra med bild? Maila webmaster@basjkir.se

Diplomston

 

Ston som vid tre års ålder erhållit minst 40 p exteriört, varav ingen delpoäng under 7, vid premiering.

Ston värdebokstav ELIT

(kan utdelas postumt så länge avkomma finns i livet)

 

Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav B samt

 

- ha minst sex avkommor. Avkomma äldre än 12 månader ska vara införd i

grundstambok avd I. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande

i grundstambok avd I.

 

- minst tre av ovan nämnda avkommor ska:

 

- vara hingst som vid avelsvärdering tilldelats klass I

 

- erhållit avelsdiplom

 

- vara minst AB-premierat sto.

 

- valack belönad med minst 40p på exteriörbedömning

 

 

Vilket sto ska bli rasens första ELIT-sto?

Ston värdebokstav A

 

Stoet ska uppfylla kraven för värdebokstav B samt

 

- ha lämnat minst fem avkommor. Avkomma äldre än 12 månader ska vara införd i

grundstambok avd I. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till införande

i grundstambok avd I.

 

- minst två av fem avkommor skall ha erhållit lägst 38 poäng, ingen delpoäng under

7 exteriört vid lägst 3 års ålder.

 

 

Klicka på bilden eller namnet i listan så länkas du till Blå Basen hos Svenska Hästavelsförbundet.

Där finns stamtavlor, resultat, avkommor m.m.

 

Dictorsha

f: 1995

e: Rodnic

u: Diapragma

 

Exteriör år 2011: 78787=37p

Ston värdebokstav AB

 

Stoet ska uppfylla minimikraven för värdebokstav B samt uppfylla något eller några

av följande villkor:

 

- erhållit avelsdiplom

 

- placerad i officiell ridtävling lägst Lätt C och erhållit minst 36 p exteriört, ingen

delpoäng under 6,

 

- erhållit lägst 40 p exteriört, ingen delpoäng under 7 vid officiell utställning.

 

 

Listan är under uppbyggnad! Saknar du något sto i listan eller vill du bidra med bild? Maila webmaster@basjkir.se

 

Klicka på stoets namn så länkas du till Blå Basen hos Svenska Hästavelsförbundet. Där finns stamtavlor, resultat, avkommor m.m.

 

 

Belinka

Natasha (Akazia)

Taiga

Ston värdebokstav B

 

- Sto lägst 4 år ska ha minst en avkomma. Avkomma äldre än 12 månader ska vara

införd i grundstambok avd I. Avkomma yngre än 12 månader ska vara berättigad till

införande i grundstambok avd I.

 

- Om stoet är högst 15 år ska lägst 36 p exteriört, ingen delpoäng under 6, ha

uppnåtts på premiering eller avelsvärderingsgrundande arrangemang. Äldre ston ska

bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej poängbedöms vid premieringseller

avelsvärderingsgrundande arrangemang.

 

 

- Godkänt rid- eller körprov ska avläggas vid premiering eller avelsvärderingsgrundande

arrangemang.

 

 

Listan är under uppbyggnad! Saknar du något sto i listan eller vill du bidra med bild? Maila webmaster@basjkir.se

 

Klicka på stoets bild eller namn i listan så länkas du till Blå Basen hos Svenska Hästavelsförbundet. Där finns stamtavlor, resultat, avkommor m.m.

 

Ston

 

Här finns bilder och lista på ston som är exteriörbedömda, men ännu ej uppnått kraven för att erhålla avelsbokstav, se kraven under de olika bokstäverna ovan. Alla bilder och namn kommer vara klickbara inom en snar framtid, så du länkas till Blå Basen, där stamtavla, resultat m.m. finns att läsa.

 

Listan är under uppbyggnad. Är det något sto i listan som fått avelsbokstav som fortfarande står med här, saknar du något sto i listan eller vill du bidra med bild? Maila webmaster@basjkir.se

Alaqai

Alyosha

Anjuta

Ariel 3-93

Astra Kahn

Babuschkas Nadja

Babuschkas Victoria

Baryshka

Bazna

Bel´skaia av Basta

Czezema

Daritsa

Dimja

Ditka

Diwa

Enya

Francesca Kosack

Garmoniyas Cilnyi

Grevinja Djingisdotter

Hammarby Igruska

Hammarby Igruska

Hammarby Kira

Hammarby Laika

Hammarby Magdalina

Hinezka

Hinica av Basta

Ivanna av Basta

Jelena

Jirinka

Karga Gajratsdotter

Katja Djingisdotter

Kratja

Kula-Bija

Källvikens Nikiya

Lajka

Lara

Lugowina

Luna Djingisdotter

Mánadis' Maronya

Mánadis' Odessa

Masteritsa

Miilawa

Minotschka

Mirja

Nadesha

Nadja Djingisdotter

Ninotsjka av Basta

Oksana av Basta

Radinka Djingisdotter

Rosovja Djingisdotter

Sasja av Basta

Seraja

Taganai

Tara Djingisdotter

Tatjaana

Tindra

Tindra Tolstaja

Tjaatka Djingisdotter

Travinka

Yurina

Zojna

 

Valacker

 

Här finns lista på valacker som är exteriörbedömda. Alla namn kommer vara klickbara inom en snar framtid, så du länkas till Blå Basen, där stamtavla, resultat m.m.finns att läsa.

 

Listan är under uppbyggnad. Saknar du någon valack i listan eller vill du bidra med bild? Maila webmaster@basjkir.se

 

Alexandrej av Basta

Ameri Kahn

Amir Kahn

Balti kahn

Belisin

Brusok

Cen

Cestibor

Chernek

Czerewko

Damay

Damiusz

Dariusz

Dimitri Ivanovitj

Djuti Kahn

Dominik

Elector Kosack

Erast av Basta

Gorby

Hammarby Igor

Hammarby Ivasko

Hammarby Kibir

Hammarby Krits

Ivanov av Basta

Jarek

Jasjin

Jigarov

Karelin av Basta

Kaskad

Krutov

Källvikens Nijinsky

Lonatik

Lusitano Kahn

Maro Kahn

Michalov av Basta

Mohi Kahn

Molodoy Khan

Poker Kahn

Ryss Kahn

Svetljak

Thjibing Kahn

Tjaaka Kahn

Tjagatai Kahn

Tjudo Kahn

Tolstoy

Tudor Kahn

Tulpar

Turzak

Zhivoj Kahn