Medlem

Bli medlem!

Medlemsavgiften i Svenska Basjkirhästföreningen är 250 kr/år för enskild person. För familjemedlemskap betalas 250 kr/år plus 50 kr/år för varje extra familjemedlem.

Ungdomsmedlemsskap t o m det år man fyller 20 år 125 kr/år.

Medlemsavgiften betalas in på Svenska Basjkirhästföreningens plusgiro: 619 87 10-3 eller via swish 123 441 36 70.

OBS! Ange ditt namn och att betalningen avser medlemsavgift på inbetalningen.

Maila övriga uppgifter (namn, adress, e-postadress, telefon) till ordforande@basjkir.se

Svenska Basjkirhästföreningen

Stadgar

 

Svenska Basjkirhästföreningen bildades 1998 då missförståndet att basjkirhästen och American Curlyhästen skulle vara samma ras blev utrett och den dåvarande gemensamma föreningen delades. Svenska Basjkirhästföreningen är en rasförening för basjkirhästar i Sverige och är medlem i Svenska Hästavelsförbundet. Svenska Hästavelsförbundet är avelsorganisation för basjkirhästen och har hand om registrering av basjkirhästar, utfärdande av hästpass samt ägarbyten.

 

Svenska Basjkirhästföreningen skall verka för en seriös avel som bevarar basjkirhästens rastyp och för spridandet av kunskap om rasen. Föreningen har tagit fram en rasbeskrivning med utgångspunkt från den ryska rasbeskrivningen och deltar i mån av möjlighet med rasrepresentanter vid avelsvärderingar av basjkirhingstar och på sommarpremieringar/utställningar där basjkirhästar deltar. Just nu saknar dock föreningen utbildade rasrepresentanter, men förhoppningsvis kan vi utbilda några stycken under 2017.

 

Föreningen anordnar medlemsaktiviteter för föreningens medlemmar t ex föreläsningar och clinics. Föreningens medlemmar kan tävla om fina priser som delas ut vid årsmötet varje år.

En gång per år kommer föreningens medlemstidning i brevådan. Föreningen har en grupp för medlemmar på facebook. Det finns också en medlemssida här på hemsidan, men den är under förändring och kommer eventuellt tas bort. Medlemssidan uppdateras ej längre, utan vi hänvisar till vår facebookgrupp. De medlemmar som inte har tillgång till facebook meddelas via mail om föreningens aktiviteter. Om en familjemedlem är med i facebookgruppen går inga mail ut, utan man förväntas ta del av informationen via familjemedlemmen.

 

Svenska Basjkirhästföreningens styrelse 2018

 

Ordförande Tina Löfstrand ordforande@basjkir.se

 

Vice ordförande Maxine Nilsson

Sekreterare Syvonne Lindblom sekreterare@basjkir.se

 

Kassör Christina Unnermark kassor@basjkir.se

Övriga ledamöter Karin Widerberg, Eva Andersson (Avelsutskottets ordförande)

 

Suppleanter Ameli Hallin, Lena Hedlund

Valberedning, sammankallande Lisa Sterneland

Redaktörsgrupp: Anna Bowall, Christina Unnermark, Haylee Unnermark

 

Webmaster Tina Löfstrand webmaster@basjkir.se

Bli medlem i Svenska Basjkirhästföreningen!

 

Som medlem i föreningen får du

 

 • möjlighet att delta i föreningens medlemsaktiviteter med clinics, föreläsningar m.m.
 • träffa/komma i kontakt med andra medlemmar och ta del av erfarenheter och kunskap.
 • tillgång till föreningens medlemsgrupp på facebook Svenska Basjkirhästföreningen (endast medlemmar) där artiklar, reportage och medlemsinformation publiceras fortlöpande.
 • ett pappersnummer av föreningens medlemstidning i december varje år.

 

Som medlem i föreningen kan du

 

 • påverka föreningens arbete för basjkirhästen i Sverige.
 • vara med och marknadsföra basjkirhästen vid olika evenemang tex Sweden International Horse Show och Hästfest.
 • vara med och anordna medlemsaktiviteter.
 • vinna fina priser som delas ut vid årsmötet varje år. Läs mer om kriterier för priserna nederst på denna sida eller i medlemsgruppen på facebook.

 

Som medlem i föreningen bidrar du till

 

 • att föreningen har möjlighet att påverka basjkirhästens framtid i Sverige genom föreningens medlemskap i Svenska Hästavelsförbundet. De är avelsorganisation för rysk basjkirhäst i Sverige.
 • att föreningen kan utbilda domare, som kan exteriörbedöma basjkirhästar vid avelsvärderingar, premieringar och utställningar.
 • att föreningen kan utbilda rasrepresentanter som kan delta vid avelsvärderingar, premieringar och utställningar.

 

Hoppas att du vill bli medlem och stötta föreningens arbete för basjkirhästen i Sverige! Har du frågor kontakta ordforande@basjkir.se

 

Medlemsavgiften i Svenska Basjkirhästföreningen är 250 kr/år för enskild person.

För familjemedlemskap betalas 250 kr/år plus 50 kr/år för varje extra familjemedlem.

Ungdomsmedlemskap t o m det år man fyller 20 år 125 kr/år.

 

Medlemsavgiften betalas in på Svenska Basjkirhästföreningens plusgiro: 619 87 10-3 eller via

swish 123 441 36 70, ange ditt namn och att betalningen avser medlemsavgift på inbetalningen.

Fyll i övriga uppgifter i formuläret nedan och tryck på skicka.

 

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att administrera föreningen och för att kunna nå dig med bla utskick av medlemstidningen. Läs mer i vårt policydokument ang GDPR.

 
 
 
 
 

Svenska Basjkirhästföreningens priser 2018

 

För samtliga priser gäller att mottagare och/eller hästägare är medlem i föreningen 2018 och 2019 (Priserna delas ut i samband med årsmötet 2019). I de fall styrelsemedlemmar är nominerade får de ej delta i beslut om vilka som ska bli finalister i kategori där de eller häst de äger är nominerad.

Vill du eller ditt företag sponsra föreningens priser för 2018? Kontakta ordforande@basjkir.se

 

Årets basjkirryttare 2018

Nominera och motivera vem du tycker ska bli årets basjkirryttare. Nomineringstid 1-31 dec 2018. Maila till sbf@basjkir.se Styrelsen utser max fem finalister och medlemmarna får rösta om vem som ska vinna.

 

Årets basjkirhäst 2018

Nominera och motivera vilken basjkirhäst som är årets basjkirhäst. Nomineringstid 1-31 dec 2018. Maila nomineringen till sbf@basjkir.se Styrelsen utser max fem finalister och medlemmarna får rösta om vem som ska vinna.

 

Årets exteriör 2018

Delas ut till den basjkirhäst som uppnått högst poäng (minst 40 p) vid exteriörbedömning under året. Priset kan delas av flera om samma poäng uppnåtts (hästägaren och uppfödaren får varsitt pris). Hästägaren alt uppfödaren meddelar föreningen hästens namn, ägarens och uppfödarens namn, poäng samt datum och plats där exteriörbedömning skett. Uppgifterna mailas til sbf@basjkir.se senast den 31 dec 2018.

 

Årets eldsjäl 2018

Nominera och motivera vem du tycker ska bli årets eldsjäl. En eldsjäl är någon som har ett brinnande intresse för föreningen och basjkirhästarna. Nomineringstid 1-31 dec 2018. Maila till sbf@basjkir.se Styrelsen utser max fem finalister och medlemmarna får rösta om vem som ska vinna.

 

Årets medhjälpare 2018

Nominera och motivera vem du tycker ska bli årets medhjälpare. En medhjälpare är en person som stöttar och fixar för någon annan. Nomineringstid 1-31 dec 2018. Maila nomineringen till sbf@basjkir.se Styrelsen utser max fem finalister och medlemmarna får rösta om vem som ska vinna.

 

Visa basjkirhäst

Alla som visar basjkirhäst på avelsvärdering/sommarpremiering/utställning under 2018 kan delta i utlottning om fina priser. Visare får själv meddela föreningen att de visat basjkirhäst och önskar delta i utlottningen. Namn på häst och visare, datum och plats skickas till mail sbf@basjkir.se senast den 31 dec 2018.

 

Tävla basjkirhäst

Alla som tävlar basjkirhäst under 2018 kan delta i utlottning om fina priser. Tävlanden får själv meddela föreningen att de tävlat om de vill vara med i utlottningen. Tävlingen ska vara registrerad i Tävlingsdatabasen TDB alt styrkt av annat dokument. Träningstävlingar i likhet med Pay&Jump, Pay&Ride samt Western E räknas ej.

Namn på häst och ryttare, tävling, datum samt i förekommande fall även dokument som styrker tävlingsdeltagande mailas till sbf@basjkir.se senast den 31 dec 2018.

Årets basjkirbild 2018

Medlemmar kan lämna in bidrag till årets basjkirbild. Inlämningstid och inlämningsätt meddelas medlemmarna. Omröstning sker på föreningens officiella facebooksida.

 

 

Facebookgrupp

 

Medlemssidan

 

Är du medlem, men saknar inloggningsuppgifter till medlemssidan?

Maila webmaster@basjkir.se

OBS! Medlemssidan uppdateras ej längre, vi hänvisar till vår facebookgrupp.

 

Har du glömt ditt lösenord?

Gå till inloggningssidan, skriv i

e-postadressen och klicka sen

på "Glömt ditt lösenord", så får

du ett nytt till din mail.