Allergivänlig

Bli medlem!

Medlemsavgiften i Svenska Basjkirhästföreningen är 250 kr/år för enskild person. För familjemedlemskap betalas 250 kr/år plus 50 kr/år för varje extra familjemedlem.

Ungdomsmedlemsskap t o m det år man fyller 20 år 125 kr/år.

Medlemsavgiften betalas in på Svenska Basjkirhästföreningens plusgiro: 619 87 10-3 eller via swish 123 441 36 70.

 

OBS! Ange ditt namn och att betalningen avser medlemsavgift på inbetalningen.

Maila övriga uppgifter (namn, adress, e-postadress, telefon) till ordforande@basjkir.se

Allergiegenskaper hos Basjkirhästen


Basjkirhästar har visat sig vara ett bra alternativ för många som lider av hästallergi, men som trots detta vill fortsätta med sitt hästintresse. Flera basjkirhästägare med hästallergi upplever att de i stort är besvärsfria när de umgås med sina basjkirhästar!


I dagsläget finns två studier på hästars allergiegenskaper som visar att basjkirhästen har låga eller mycket låga nivåer av fyra av de fem allergentyper hästar har. Den allergentyp som är högre hos basjkirhästen är den som anses minst allergiframkallande, EquC3. Dessa studier ligger till grund för att man med försiktighet kan rekommendera allergiker att umgås med basjkirhästar.


I studierna framkom det även att faktorer kring hästarna kan påverka hur allergena de är och det visade sig gynnsamt för allergiker att umgås med hästar som går på lösdrift och som inte täckas och klipps, då deras naturliga päls- och stövegenskaper bibehålls. Basjkirhästar har naturligt en fetare päls som binder stöven bättre än många andra hästraser och därför gör dem mindre allergena.


Dock skall man alltid vara försiktig om man lider av svår allergi och vara medveten om att även om basjkirhästar generellt är mindre allergiframkallande, måste man testa detta på individnivå och för säkerhets skull ta med mediciner när man träffar en basjkirhäst för första gången. 


Källor:

http://www.ammuppsala.se/sites/default/files/rapporter/2011/Nr%204%202011.pdf

http://www.ammuppsala.se/sites/default/files/rapporter/2011/Nr%205%202011.pdfFoto: Haylee Unnermark