svenskabasjkirhästföreningen

KONTAKT

Svenska Basjkirhästföreningen

c/o Löfstrand

Östansjö 586

826 70 SÖDERHAMN

ordforande@basjkir.se

Hästpass


Svenska hästavelsförbundet är avelsorganisation för Rysk basjkirhäst.


Det är Svenska Hästavelsförbundet som utfärdar hästpass och registrerar ryska basjkirhästar. Kontakta dem om du har frågor angående hästpass, registrering av rysk basjkirhäst samt ägarbyte.


www.svehast.se


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR SVENSKA BASJKIRHÄSTFÖRENINGEN


Årsmöte och föreläsning 28 mars 2021.

Efter årmötet bjuder föreningen på en föreläsning om ”Belöningsbaserad träning”. Föreläsare är Susanne Åkesson författare till boken ”Rida med klicker”, mer info längre ner. PGA den rådande pandemin är årsmötet och föreläsningen digital.


Datum: Söndagen den 28 mars 2021
Tid: 16.00
Plats: Digitalt (Länk för att ansluta till mötet skickas via e-post till anmälda innan mötet).
Årsmöteshandlingar: Kommer att finnas tillgängliga via medlemsgruppen på facebook. Om man önskar årsmöteshandlingarna via mail ska detta meddelas till ordforande@basjkir.se senast den 14 mars 2021.
Anmälan: Anmäl dig till ordforande@basjkir.se senast den 14 mars 2021. Länk för att ansluta till mötet skickas via e-post till anmälda innan mötet. OBS! Medlemsavgift för 2021 ska vara betald senast i samband med anmälan till årsmötet.
I samband med årsmötet kommer vi dela ut föreningens priser för 2020.


FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Årsmötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Godkännande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets      protokoll.
6. Justering av röstlängd
7. Föredragning av styrelsens berättelse.
8. Föredragning av kassörens och revisorns berättelse.
9. Föredragning av avelsutskottets berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Motioner och propositioner.
12. Fastställande av budget och medlemsavgift.
13. Val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
15. Övriga frågor som väcks av enskilda medlemmar och de lokala sektionerna.
16. Val av ordförande till avelsutskottet och suppleant.
17. Val av valberedning och suppleanter.
18. Årsmötets avslutande inklusive utdelning av Svenska Basjkirhästföreningens priser för 2020.
---------------------------------------------------------

Föreläsning kl 17-19
Belöningsbaserad träning!
Föreläsare: Susanne Åkesson, författare till boken "Rida med klicker"
Presentation:
Jag har tre hästar, två American Paint Horse (Joey 13 år och Fancy 4 år) och ett gotlandsruss (Tummelisa 3 år). Min första paint Joey fick mig att börja klickerträna, för när jag fick honom var han ganska omotiverad till att umgås med mig. Efter bara några lektioner med klickerträning var han som en helt annan häst; motiverad, följsam och positiv till träning. För mig är klickerträning/belöningsbaserad träning ett förhållningssätt, inte bara en träningsform. Man lär sig att umgås med och läsa sina hästar på ett helt annat sätt. Hästarna blir otroligt positiva och motiverade men det är såklart viktigt att man gör rätt från början för att undvika problem (efter ett tag brukar det största problemet vara att få tillbaka hästen till hagen....) Jag använder denna metod i allt jag gör med hästarna, från vardagligt umgänge till ridning, lastning och tävling. Jag har tävlat Joey framgångsrikt och planerar att även tävla Fancy. Tummelisa ska bli barnponny åt min son och även körponny, helt belöningsbaserat förstås. Det ska bli roligt att introducera belöningsbaserad träning för er. Ni kan följa mig på Facebook och Instagram under namnet Westernklick och om ni vill läsa på lite så finns boken att köpa för 150 kr på Westernklick.com .

............................................

Varmt välkomna! /Styrelsen

Vill du bli medlem?


Medlemsavgiften i Svenska Basjkirhästföreningen är 250 kr/år för enskild person. För familjemedlemskap betalas 250 kr/år plus 50 kr/år för varje extra familjemedlem.

Ungdomsmedlemsskap t o m det år man fyller 20 år 125 kr/år.

Medlemsavgiften betalas in på Svenska Basjkirhästföreningens plusgiro: 619 87 10-3 eller via swish 123 441 36 70.

 

OBS! Ange ditt namn och att betalningen avser medlemsavgift på inbetalningen.

Maila övriga uppgifter (namn, adress, e-postadress, telefon) till ordforande@basjkir.se


Här kan du läsa mer om föreningen och medlemskap!


Föreningskläder

Nu finns nya föreningskläder. Beställ dina favoriter här:

 

Svenska Basjkirhästföreningens webshopMötesplats i sociala medier

Här finns länk till Svenska Basjkirhästföreningens grupp för

föreningens medlemmar på facebook.

 

Svenska Basjkirhästföreningen (endast medlemmar)